V Indii došlo k pozoruhodnému oběhu objevu, kdy na základě satelitních snímků byla objevena řeka Sarasvatí, která už je tři a půl až čtyři tisíce let vyschlá. Přesto bylo objeveno její koryto a ve kterém se dosud drží vlhkost. O řece Sarasvatí se zmiňuje hinduistická mytologie měla to být jedna z tří posvátných řek spolu s existujícími řekami Gangou a Jamunou, tuto řeku však historici považovali za smyšlenou. Přitom kolem řeky Sarasvatí se podle staroindického eposu Rigvédy měla nacházet města, vesnice, pole, zavlažovací kanály a podobně. To potvrzují i archeologické nálezy desítek měst, která měla široké rovné ulice a dokonce byla vybavena kanalizací, zatímco dnes je tam jen polopoušť obydlená kočovnými pastevci. Poté co řeka, která byla podle mapy přes 1000 km dlouhá, z neznámých důvodů vyschla, úrodná krajina se proměnila v pustinu. Indii trvalo zhruba tisíc let, než se z této katastrofy vzpamatovala a civilizace dosáhla původní úrovně. Nyní úřady plánují řeku obnovit, vyčistit koryto a svést do něj vodu z jiných řek, více najdete v přiloženém článku, případně v angličtině vygooglovat sarasvati river

Nezmiňuji se o tom, jen jako o historické zajímavosti, ale pro nás je to zajímavé zejména proto, že k asi nejhorší přírodní katastrofě v dějinách lidstva došlo už před téměř čtyřmi tisíci lety. Globální „oteplovači“ a další ekologičtí aktivisté, kteří protestují a stávkují proti změnám klimatu a podobně by nám měli vysvětlit, zda za zmizení řeky dlouhé jako Labe, Visla či Rýn mohly emise CO2, freony, pevné částice ze spalovacích motorů, ozonová díra, kyselé deště, olovnatý benzín, či dieselové motory. Pokud nám to nevysvětlí, celá jejich teorie, kterou nám vtloukají do hlavy už desítky let, a která se stala podkladem pro gigantické tunely jako solární elektrárny, bionafta a podobně, a na kterém Babiš a jemu podobní vydělali miliardy, se zhroutí. V dnešní době vyschnutí žádné takto velké řeky nikde na světě nehrozí, někde prší méně než dříve, jinde zase více, ale sucho, které by vysušilo řeky a zpustošilo celou zemi, jako se to stalo ve starověké Indii, naštěstí nehrozí v nejbližší době nikde. Ve starověku k tomu však došlo, a přitom tehdy žilo na celém světě jen pár desítek, maximálně pár stovek milionů lidí, kteří nespalovali žádná fosilní paliva a jedinou energii, kterou měli k dispozici byla síla jejich rukou a síla tažných zvířat. Je tedy zcela zjevné, že předkové dnešních Indů za vyschnutí jedné ze svých posvátných řek nemohli. Ke klimatickým změnám dochází přirozeně, dosud se neví z jakého důvodu, ale představa, že počasí nějak zásadně ovlivníme, tím že budeme vyrábět elektriku ze solárních elektráren či pěstovat řepku je zcestná a toto je jeden z důkazů který ji vyvrací.

http://extrastory.cz/indove-po-4-000-letech-probouzeji-k-zivotu-zmizelou-mytickou-reku-sarasvati.html

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.