Petici najdete na těchto stránkách v sekci Ke stažení

„POZASTAVENÍ BUDOVÁNÍ MOBILNÍ SÍTĚ 5 G V PLZEŇSKÉM KRAJI“
My, níže podepsaní občané Plzeňského kraje, vedeni obavou ze zdravotních rizik sítí 5 G na lidské zdraví i životní prostředí, z důvodu, že v zemích, kde již začalo budování této sítě, dochází k poškození zdraví mnoha lidí, stejně tak jako k masovému úhynu ptáků a včel, přičemž je důvodné podezření, že se jedná o následek záření 5 G a znepokojeni z toho, že Plzeň je jedním z pěti měst v ČR, kde začalo testování sítě 5 G, máme za to, že budování 5 G sítě by mělo být pozastaveno do doby, než bude na základě nezávislých vědeckých výzkumů a déle trvajících zkušeností z provozu 5 G sítí v zahraničí spolehlivě prokázáno, zda záření 5 G vysílačů představuje významné nebezpečí či nikoliv, žádáme z těchto důvodů v souladu s § 11 zákona č. 118/2010 Sb., o krajském referendu, aby zastupitelstvo Plzeňského kraje rozhodlo o konání krajského referenda o tom, zda mají orgány Plzeňského kraje využít veškerých svých zákonných pravomocí k pozastavení budování mobilní sítě 5 G na území Plzeňského kraje na dobu neurčitou, do doby než bude spolehlivě zjištěno, zda je síť 5 G nebezpečná pro lidské zdraví a životní prostředí a na důkaz své vůle přikládám svůj vlastnoruční podpis.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.