.

Sdílejte, šiřte, komunikujte s ustrašenými.

https://imgup.cz/image/keVg

3 komentáře “Postup jak jednat s hlupáky a státními poskoky ohledně náhubků”

 • Dobrý den, ohlášení na ČOI již kolega zkoušel. Zde je odpověď.

  k Vašemu podání ze dne 21. 6. 2021 ve věci odmítnutí obsloužení zákazníka bez respirátoru si Vám dovolujeme zaslat následující vyjádření.

  Povinnost mít po celou dobu nákupu ve vnitřních prostorách nasazený respirátor či jiný obdobný ochranný prostředek dýchacích cest vyplývá z opatření Ministerstva zdravotnictví, přičemž dle stávajících poznatků se jedná o jedno z významných protiepidemických opatření, kterým lze dosáhnout omezení šíření nákazy dýchacích cest, neboť omezují šíření infikovaných kapének, a to primárně v prostorách a na místech, kde dochází ke kumulaci vyššího počtu osob na jednom místě v jeden čas. Dále je třeba uvést, že provozovatel prodejny jakožto zaměstnavatel je povinen dbát na hygienickou prevenci na pracovišti z důvodu ochrany zdraví svých zaměstnanců včetně prodavačů/ček, neboť pracoviště patří k velmi častým místům nákazy, jelikož zde dochází ke koncentraci lidí z různých prostředí na dlouhou dobu, a proto je zde potřeba dodržovat zvýšená hygienická opatření; jedním z takových opatření je rovněž povinnost mít ochranu dýchacích cest respirátorem či jiným obdobným ochranným prostředkem splňujícím předepsané podmínky. Současné opatření Ministerstva zdravotnictví nebylo soudem zrušeno. Osoby, které se domnívají, že opatření není v souladu se zákonem, mohou podat příslušný návrh soudu.

  Pokud prodávající z důvodu ochrany před šířením nemoci covid-19 odmítne obsloužit zákazníka, který porušuje opatření tím, že nemá předepsaný ochranný prostředek dýchacích cest, nelze takové jednání považovat za zakázanou diskriminaci ve smyslu ust. § 6 zákona o ochraně spotřebitele, neboť sleduje legitimní cíl – ochranu dalších zákazníků a zaměstnanců prodávajícího před jejich nakažením nemocí covid-19, přičemž vyžadování právní úpravou předepsaného ochranného prostředku dýchacích cest jako předpokladu k prodeji výrobku či poskytnutí služby je k dosažení tohoto cíle přiměřené; taková podmínka není zjevně svévolná či iracionální a nijak nenarušuje důstojnost zákazníka. Informace o tom, že ČOI takové jednání postihuje, je falešnou zprávou, která je bohužel často šířena na sociálních sítích.

  Toto vyjádření bylo zpracováno v rámci bezplatné poradenské a informační služby České obchodní inspekce. Bližší informace o poradenské a informační službě naleznete v přiloženém souboru. Informace o právech spotřebitelů nabízíme také ve spotřebitelském průvodci.

  Na tuto zprávu prosím neodpovídejte. Pro případné doplňující dotazy prosím využijte elektronický formulář E-podatelny s uvedením spisové značky, která je uvedena v předmětu této zprávy.

  S pozdravem

 • Dobrý den
  mě paní na pokladně nechtěla obsloužit že nemám roušku, psal jsem na ČOI že jsem byl diskriminován a oni mi odepsali že v tomto případě to diskriminace není rád bych znal váš výklad.
  Děkuji za odpověď.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.