Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 14601/2021-26/MIN/KAN, které zakazuje vstup do restaurací neočkovaným, resp. netestovaným je v rozporu s ústavou

Podle ústavy ČR čl 2: Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.
Vyhláška ministerstva není zákon a tento zákaz není vydán na základě žádného zákona. Soudy opakovaně rozhodly, že § 69 odst.1 i) zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví : „zákaz nebo nařízení další určité činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku“. Nelze vykládat takto široce. Je to tedy protiústavní, v rozporu s čl. 2 ústavy. A rozdíl mezi zákonem a vyhláškou není jen formalita, vyhlášku může vydat ministr podle toho, jak se zrovna vyspí, zatímco zákon vyžaduje souhlas parlamentu, senátu a prezidenta, tedy na schválení zákona musí být širší dohoda politických stran. Můžeme tedy doufat, že Nejvyšší správní soud takto zjevně protiústavní mimořádné opatření zase zruší. Ale zase to nebude k ničemu, protože platí jen do 22.11., kdy ho nahradí opatření Č. j.: MZDR 14601/2021-27/MIN/KAN, které je však obsahově v této věci stejné. Tedy než to soud stačí projednat a zrušit tak už bude platit jiné mimořádné opatření a vše pojede nanovo. Proto jediným řešením je občanská neposlušnost. Prostě to nedodržovat, na což máme podle ústavy právo. To že na to máme podle ústavy právo, neznamená že nám kontrola z hygieny nemůže dát pokutu, protože pro Babiše a Vojtěcha je ústava ČR cár papíru, kterým si utírají p…. Na druhou stranu, Nejvyšší správní soud to snad zase zruší a kdo dostane pokutu jí nebude muset platit. Jak by tedy restaurace měly postupovat, pokud nechtějí vyhazovat neočkované hosty?
Jsou tři možnosti, buď to prostě odmítnout respektovat, pro nezákonnost, jak to udělali na Šeberáku i jinde. Doporučuji vytisknout článek 2 ústavy a veřejně ho v provozovně vyvěsit spolu s § 55 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu: „Výpověď může odepřít ten, kdo by jí způsobil sobě nebo osobě blízké nebezpečí stíhání pro trestný čin nebo správní delikt.“ a § 53 odst. 2 správního řádu: „Předložení listiny nelze žádat nebo může být odepřeno z důvodů, pro které nesmí být svědek vyslechnut nebo pro které je svědek oprávněn výpověď odepřít“ Hosté kteří budou v restauraci při kontrole by měli říci: využívám svého práva nevypovídat a odmítám předkládat listiny o svém zdravotním stavu, neboť je to citlivý osobní údaj.
Druhá možnost, spíše pro malé venkovské hospody, kam chodí pořád stejní lidé, je stálé hosty požádat, aby si udělali jeden samotest a nosili ho do hospody sebou při sobě. Případná kontrola z hygieny nemůže poznat, jestli byl proveden před půl hodinou nebo před čtrnácti dny, pokud všichni řeknou že je dnešní, hygienikům nezbyde než jim věřit.
Třetí možnost je nedělat nic a doufat že žádná hygiena na kontrolu nepřijde. Při počtu restaurací v ČR to prostě nemohou stihnout.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.