Video: MAP 929 Babiš Poražen! Naxera vyhrál soud! Opatření byla nezákonná. Můžete proto chtít náhradu škody
https://youtu.be/Qo_4ATsunWM

Nejvyšší správní soud rozhodl o protiprávnosti dalšího opatření Ministerstva zdravotnictví nařizující zavření škol, Žalobu jsem podal proti opatření ze dne 14. května č.j. 14600/2021-10/MIN/KAN , tedy z doby, kdy již byly otevřené základní školy- ovšem s podmínkou testování a nošení roušek, ale střední školy, vyšší odborné školy a konzervatoře byly stále zavřené, stejně tak jako vysoké školy. Bohužel to soud nestihl projednat v době, kdy opatření ještě platilo a školy byly zavřené. I tak je důležité, že soud rozhodl o protiprávnosti zavřenBabiš Poražen! Naxera vyhrál soud! Opatření byla nezákonná. Můžete proto chtít náhradu škodyí škol, hlavně jako precendent do budoucna. Podle soudu by se opatření mělo týkat jen například některých škol, které jsou ohniskem epidemie, ne všech škol v republice. Otevírá se tu i určitý prostor pro náhradu škody za nezákonný úřední postup, zejména pro studenty soukromých škol, kteří museli platit školné, dále pro studenty, kteří neudělali maturitu nebo nebyli přijati na vysokou školu.

Odůvodnění je složité, velká část je zaměřená na různé filosofické otázky, jestli je boj proti epidemii založen na skutečnostech, vědeckých hypotézách nebo na ideologii, i když soud s mými argumenty (že pandemie je globální podvod a covidismus je politická ideologie) nesouhlasí, důležitý je výsledek

Nejdůležitější části odůvodnění jsem vybral zde:
Osobou podezřelou z nákazy nemůže být bez dalšího každý. (rozsudek NSS čj. 5 Ao 1/2021-65).
Teoreticky nelze vyloučit, že v extrémní situaci by ohniskem nákazy mohla být celá Česká republika, a osobou podezřelou z nákazy každý, kdo se vyskytuje na jejím území (což Nejvyšší správní soud implicitně připustil v rozsudku čj. 5 Ao 1/2021-65), ale samotný fakt, že probíhá pandemie, by k takovému závěru sám o sobě automaticky nemohl stačit (rozsudek NSS čj. 6 Ao 11/2021-48). Odpůrce (Ministerstvo zdravotnictví) v odůvodnění mimořádného opatření ani ve svém vyjádření neuvedl nic, z čeho by plynulo, že ohniskem nákazy ve smyslu zákona je celá Česká republika; netvrdil to ani o tom nenabídl důkaz.
Za ohniska nákazy nelze bez dalšího považovat ani všechny školy v České republice. Soud odmítá, že by odpůrce mohl vydávat plošná opatření dle § 69 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví z preventivních důvodů a poté z nich činit výjimky. Nejvyšší správní soud si je vědom závažnosti epidemické situace a toho, že virus zákon ani rozhodnutí soudu neposlouchá, ale nemůže připustit, aby se v demokratickém právním státě stal ministr zdravotnictví (byť s dobrými úmysly) dokonce bez vyhlášení nouzového stavu osobou obdobnou římskému diktátorovi s rozsáhlou možností regulovat lidské chování, která nemá oporu v právu.
Soud shrnuje, že § 69 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví je ze své povahy určen spíše k časově a místně omezeným protiepidemickým opatřením, která jsou podmíněna zvýšeným podezřením na výskyt nákazy u konkrétního okruhu osob (srov. rozsudek NSS čj. 10 Ao 2/2021-107). Nicméně výjimečně může být ohniskem nákazy celá ČR. Tak tomu může být však jen tehdy, pokud by epidemická situace byla natolik špatná, že by podezřelým z nákazy mohl být v zásadě kdokoliv na území celé ČR. Tento závěr by však musel být odpůrcem řádně odůvodněn. V odůvodnění opatření je však k epidemické situaci v době vydání opatření pouze lakonicky bez bližšího upřesnění hovořeno o vysokých číslech nakažených a hospitalizovaných osob. Takové odůvodnění je samo o sobě těžko akceptovatelné, pokud navíc v dané době počty nakažených výrazně klesaly. Není totiž vůbec zřejmé, jaké počty nakažených a s jakým územním výskytem lze považovat za takové, aby se jednalo o ohnisko nákazy. Navíc se v opatření hovoří i o výrazném zlepšení epidemické situace na území 7 krajů, ve kterých v důsledku toho byla v plném rozsahu obnovena prezenční výuka na základních školách. V takové situaci je však třeba trvat na tom, aby odpůrce jasně odůvodnil, proč je i přesto celá ČR ohniskem nákazy ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví a odpůrce tak v souladu s jeho § 69 odst. 1 písm. b) může regulovat i provoz středních škol na území celé ČR. Nejvyšší správní soud uzavírá, že na základě citovaného ustanovení nemohl odpůrce v projednávané věci zakázat přítomnost žáků na středních školách bez skutečnosti, že by bylo možné celou ČR považovat za ohnisko nákazy, přičemž tento závěr by byl řádně odůvodněn.
S pozdravem JUDr. Norbert Naxera

ROZSUDEK 8 Ao 16

Jeden komentář na “Zavření střeních škol bylo nezákonné”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.